Simone Veil, fransk jurist og politiker. 1974–79 helseminister i Giscard d'Estaings regjering. Her spilte hun en fremtredende rolle i utarbeidelsen av den liberale abortloven, som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen desember 1974. Medlem av Europaparlamentet 1979–93, parlamentets første president 1979–82. På ny helse- og sosialminister 1993–95.