Oliver Wendell Holmes, amerikansk jurist; sønn av forfatteren O. W. Holmes. Offiser i Nordstatenes armé under borgerkrigen. Utdannet ved Harvard. Advokat 1867, professor ved Harvard 1882, samme år dommer i Massachusetts høyesterett. 1902–32 dommer i den føderale høyesterett, hvor han tilhørte den liberale fløy. Han mente domstolene skulle legge vekt på de sosiale virkninger av sine avgjørelser, men at de når de prøvde grunnlovmessigheten av lover, burde vise varsomhet med å sette seg ut over lovgivernes skjønn. Han avgav mange viktige vota, ofte i dissens og sammen med Louis Brandeis; det dreide seg hyppig om tolkingen av grunnlovstillegget som forbyr at noen ved lovgivningstiltak blir berøvet liv, frihet eller eiendom uten «due process of law». Utgav bl.a. The Common Law (1881).