Ole Olsen, dansk filmprodusent. Grunnla selskapet Nordisk Film 1906 og ledet dette til 1924, var en av de sentrale produsentene i dansk films gullalder før første verdenskrig. Utgav Filmens Eventyr og mit eget (1940).