Military Cross, britisk krigsdekorasjon innstiftet 1914. Tildeles offiserer i hæren (ikke over majors rang) for utmerket krigstjeneste. Fornyet tildeling av dekorasjonen markeres ved en spenne (eng. bar) på båndet. Innehavere av dekorasjonen har rett til å sette forkortelsen M.C. etter sitt navn.