Michael Dammann Eisner, amerikansk mediesjef. Sjef for fjernsynsproduksjon og utvikling innen det amerikanske fjernsynsselskapet ABC 1973–76, styreformann i Paramount Pictures 1976–84. Siden 1984 konsernsjef i Walt Disney Co., fra 1994 også styreformann. Disney-selskapet har under Eisners ledelse ekspandert sterkt og økt sin posisjon og lønnsomhet.