Kunsten idag, norsk kunsttidsskrift utgitt 1946–73. Grunnlagt av maleren Per Rom, som var redaktør fra starten. Tidsskriftet kom med fire store, rikt illustrerte hefter årlig, og brakte fra 1948 også oversettelser til engelsk av alle artikler. Hovedvekten lå på det aktuelle i kunstlivet i inn- og utland, og det ble lagt vekt på utsøkt billedstoff.