Erling Myhre var en norsk sjakkspiller. Han ble norgesmester i 1946, 1950 og 1955. Han var en kjent komponist av sjakkproblemer. Klubb: Oslo Schakselskap.