Demokraten var et politisk ukeblad utgitt i Kristiania i 1874 med Marius Jantzen som redaktør. I alt utkom 18 numre av bladet.