Birger Nygaard-Østby, født i Larvik, var en norsk tannlege. Eksamen ved Statens Tandlægeinstitut 1927, etablerte seg 1933 i Oslo, ble samme år assistent på Konserverende avdeling ved Tannlegehøyskolen. Gjorde banebrytende forskning på fjerning av betennelse gjennom rotfylling, doktorgrad 1939. Ledet Odontologisk Forskningsinstitutt fra etableringen 1951. President i Den norske tannlegeforening 1949–1951, redaktør for foreningens tidsskrift 1955–1959. Æresdoktor ved Göteborgs universitet. Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1971.