Dyphavsabborfamilien er en familie av fisk i ordenen Acropomatiformes. Tidligere ble den plassert i orden piggfinnefisker.Dette er fisk som vanligvis er fra 10–20 centimeter lange. Karakteristisk er to korte og tydelig atskilte ryggfinner. Den første ryggfinnen har 6–8 piggstråler mens den andre har én piggstråle og 8–14 bløtstråler. Også gattfinnen har et par piggstråler.Øynene er store og kroppen er dekket av store skjell. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel