Bjønnkamslekta er en bregneslekt i bjønnkamfamilien. Artene har som regel blader som er én gang finna. Slekta har størst diversitet i tropiske områder. Det er ulike oppfatninger av hvor mange arter som bør regnes til slekta; tallene varierer fra 30 til 250 avhengig av hva slags slektsbegrep som legges til grunn. Uansett er det kun én art i Norge; bjønnkam. Hele artikkelen

Ny artikkel