Trådbregnefamilien er en bregnefamilie med om lag 65 arter i tre slekter. Denne familien har heterospori, det vil si at det finnes sporer av to ulike størrelser. Dette er vannplanter med krypende jordstengel. Flere av artene har trådforma bladstilker uten bladplate, blant annet den eneste arten i familien som finnes i Norge, trådbregne. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel