Hengevingfamilien er en familie av bregner. Det er om lag 1100 arter i familien. I Norge finnes tre arter: hengeving, myrtelg og smørtelg. Samla finnes familien nesten over hele jorda, med størst mangfold i fjellstrøk i subtropiske områder. Det er ulike oppfatninger av hvor mange slekter mangfoldet av arter bør deles inn i, noen mener tre, mens andre mener så mange som 30. Hele artikkelen

Ny artikkel