Immunologiske vevstyper

Vevstyper er det samme som HLA. . Hele artikkelen