Embryologi er læren om fosterutviklingen, det vil si dannelsen og utviklingen av det ufødte mennesket. Uttrykket dukket første gang opp i et verk fra 1719 av den tyske legen Sigismund August Pfeiffer: Embryologia, seu doctrina foetus in utero (Embryologi, eller læren om fosteret i livmoren). Først i 1861 ble dette definert som en utviklingslære innen zoogenesen av den sveitsiske anatomen Albert von Kölliker (1817–1905). Hele artikkelen