Kirurgi er den delen av medisinfaget hvor legen foretar operasjoner for å behandle sykdommer eller skader. Målsetningen kan være å oppnå eller fremskynde helbredelse, lindre plager, hindre forverring av en tilstand eller forbedre funksjon. ­ Det er først og fremst kirurger som driver med kirurgi, men også flere andre legespesialister gjør små operasjoner. Hele artikkelen