Kirurgi er den delen av medisinfaget hvor legen foretar operasjoner for å behandle sykdommer eller skader. Målsetningen kan være å oppnå eller fremskynde helbredelse, lindre plager, hindre forverring av en tilstand eller forbedre funksjon. Det er først og fremst kirurger som driver med kirurgi, men også flere andre legespesialister gjør små operasjoner. Hele artikkelen