Intensivmedisin er den delen av medisinen hvor hovedvekten ligger på behandling av pasienter med akutt og livstruende svikt i ett eller flere av kroppens organsystemer, for eksempel lungesvikt, hjertesvikt, leversvikt, svikt i immun- eller koagulasjonssystemet. Intensivmedisin brukes også om behandling som tar sikte på å hindre at organsvikt som allerede er oppstått gir ytterligere skade av andre organer. Hele artikkelen