Sirkulasjon er en betegnelse for væskers eller gassers strømning innenfor eller gjennom et gitt areal eller volum.Det er oftest snakk om en bevegelsestilstand preget av tilnærmet massebalanse, slik at innstrømning til en del av et volum eller gjennom en del av et tverrsnitt kompenseres med utstrømning i andre områder (se kontinuitetsligning).Forskjell i densitet mellom varme og kalde områder fører til en termisk sirkulasjon i luften. Hele artikkelen

Ny artikkel