ADHD er en tilstand som er kjennetegnet av konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. Tilstanden viser seg fra tidlig barnealder og kan vare inn i voksen alder. Forskere er enige om at ADHD skyldes en kombinasjon av flere ulike årsaksfaktorer. Både miljømessige og genetiske forhold spiller inn. Betegnelsen ADHD står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder og stammer fra det amerikanske klassifikasjonssystemet for diagnoser, DSM. Hele artikkelen