Søvnforstyrrelser er en fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer som er kjennetegnet ved forstyrret evne til å sovne inn, sove uavbrutt eller tendens til å sove for mye. De ulike søvnsykdommene kjennetegnes ofte av de samme plagene, som for eksempel dårlig søvnkvalitet og søvnighet på dagtid med tilhørende dårlig dagtidsfungering. Behandlingen vil likevel være svært ulik. Hele artikkelen