Klassisk ballett

Fagansvarlig

Toini Kristensen

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Klassisk ballett: begreper
  2. Klassisk ballett: internasjonale kunstnere og kompanier
  3. Klassisk ballett: norske kunstnere og kompanier
  4. Verker i klassisk ballett