Klassisk ballett

Ballett er en standardisert danseteknikk og en form for scenisk dans som utøves på store scener i kombinasjon med musikk, kostyme og scenografi. Ordet ballett brukes både om teknikken, om et danseverk med musikk og koreografi, og om et danseensemble.Balletteknikken kjennetegnes av en karakteristisk estetikk som kan spores helt tilbake til renessansens hoffdanser i Italia og Frankrike. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Toini Kristensen

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Klassisk ballett: begreper
  2. Klassisk ballett: internasjonale kunstnere og kompanier
  3. Klassisk ballett: norske kunstnere og kompanier
  4. Verker i klassisk ballett

Inneholder 0 artikler: