Rettssosiologi er en vitenskap med røtter i både sosiologi og juss. Rettssosiologer beskriver og analyserer retten i samfunnet. Noen hevder at rettssosiologi egentlig er den delen av sosiologi som handler om rettslige temaer, andre hevder at rettssosiologi er den delen av jussen som handler om sosiologiske temaer. Andre igjen hevder at rettssosiologi er et eget fag som verken er juss eller sosiologi. Hele artikkelen

Ny artikkel