Fly er et mekanisk drevet luftfartøy som er tyngre enn luft, men som oppnår nødvendig løft ved aerodynamiske krefter som virker på de faste vingene når det beveger seg med en viss minimumshastighet.Begrepet dekker VTOL-fly og muskeldrevne fly, men utelukker egentlig helikoptre, som har roterende bæreflater, og seilfly og glidefly, som vanligvis ikke har motor.De fleste fly er bygd opp av hoveddeler som vinger med balanseror, flaps og eventuelt luftbremser, skrog, haleparti med stabiliseringsflater og høyde-/sideror, dessuten motor(er), understell og annet utstyr avhengig av flyets funksjon.Ordet fly kommer av 'flygemaskin', et uttrykk fra begynnelsen av 1920-årene. Hele artikkelen