Nevrobiologi

Nervesystemet, alle nervecellene og deres utløpere, har til oppgave å styre organismens totale atferd gjennom sin kontroll over muskler og kjertler (effektororganene). Nervesystemet løser denne kompliserte oppgaven ved hjelp av sin spesielle evne til å formidle og behandle signaler.Nervesystemet deles anatomisk inn i sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet, og funksjonelt deles det inn i det somatiske og det autonome nervesystemet.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørnar Hassel

Universitetet i Oslo

Redaktør

Halvard Hiis

Inneholder 254 artikler:

J

  1. jetlag