Øksnes

Øksnes, kommune i Nordland fylke, ytterst i Vesterålen, består av nordre del av Langøya (245,1 km2), med en mindre rekke øyer omkring, blant annet Skogsøya (32,5 km2), Dyrøya (6,1 km2), Nærøya (4,8 km2) og Tindsøya (4,5 km2) i nordvest og Gisløya (5,4 km2) i Gavlfjorden i nordøst. I alt består kommunen av 220 øyer, holmer og skjær. Øksnes ble opprettet som kommune 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Hele artikkelen