Øksnes er en kommune i Nordland fylke, ytterst i Vesterålen. Kommunen består av nordre del av Langøya (245,1 kvadratkilometer), med en rekke mindre øyer omkring. I alt består kommunen av 220 øyer, holmer og skjær.Øksnes grenser til Andøy i Gavlfjorden i øst. På Langøya grenser kommunen til Sortland i sørøst og sør og til Bø i sørvest.Myre er administrasjonssenter.. Hele artikkelen