Nærøy var en kommune i Trøndelag. Den ble slått sammen med Vikna i 2020 og ble en del av Nærøysund kommune. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Ved sammenslåingen hadde Nærøy ca. 5041 innbyggere og dekket et landareal på 1014 km².Nærøy ligger ut mot kysten lengst nord i fylket og omfatter områdene på begge sider av Innerfolda og helt ut til sørøstre del av øya Austra, samt distriktet nord og øst for Nærøysundet, som skiller Nærøy fra Vikna. Hele artikkelen

Ny artikkel