Førde var ein kommune i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen vart i 2020 ein del av Sunnfjord kommune, etter å ha vorte slått saman med Gaular, Jølster og Naustdal, og vart samtidig ein del av Vestland fylke. Samanslåinga var ein del av ei landsomfattande kommunereform.Førde kommune omfatta landet omkring botnen av Førdefjorden. Frå fjordbotnen med administrasjonssenteret Førde strekte kommunen seg austover Holsendalen og over Rørvikfjell med passhøgd 543 meter over havet. Hele artikkelen

Ny artikkel