Granvin var ein kommune i tidlegare Hordaland fylke. Den vart i 2020 slått saman med Voss kommune, og vart samtidig ein del av Vestland fylke. Samanslåinga var ein del av ei landsomfattande kommunereform. Granvin kommune låg i Hardanger, og omfatta begge sider av den tronge, ti kilometer lange Granvinsfjorden, ein nordgåande arm av Hardangerfjorden, med dalen innanfor og fjelltraktene omkring. Hele artikkelen

Ny artikkel