Granvin

Granvin var en kommune Hordaland fylke. Den ble i 2020 slått sammen med Voss kommune, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Granvin kommune lå i Hardanger, og omfattet begge sider av den trange, ti kilometer lange Granvinsfjorden, en nordgående arm av Hardangerfjorden, med dalen innenfor og fjelltraktene omkring. Hele artikkelen

Ny artikkel