Odda

Odda var en kommune i Hordaland fylke. Den ble i 2020 en del av Ullensvang kommune, etter å ha blitt slått sammen med Jondal og Ullensvang, og ble samtidig en del av Vestland fylke. Sammenslåingen var en del av en landsomfattende kommunereform. Odda kommune lå lengst sørøst i Hardanger. Kommunen omfattet innerste delen av Sørfjorden med Oddadalen innenfor, samt Røldal i sør som geografisk sett utgjør øvre del av Suldalsvassdraget, likeledes fjellområdet opp til vannskillet på Folgefonna i vest og de sørvestre del av Hardangervidda i øst. Hele artikkelen

Ny artikkel