Alternativ behandling

Alternativ behandling, alternativ medisin, er en samlebetegnelse på behandlingsformer som i hovedsak eksisterer og benyttes utenfor evidensbasert medisin. . Hele artikkelen