Lillesand

Lillesand, kommune i Aust-Agder fylke, ved kysten lengst sør i fylket. Kommunen strekker seg opptil 10 km inn fra kysten, mellom Kvåsefjorden i vest og Kaldvellfjorden i øst, og omfatter dessuten en rekke øyer utenfor; størst av disse er Justøya. Lillesand ble opprettet som bykommune 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1962 da den ble slått sammen med omegnskommunene Høvåg, Vestre Moland og en mindre del av Eide til den nye kommunen Lillesand. Hele artikkelen