Flagg er en tøyduk med bestemte farger, proporsjoner og eventuelt også symbolske figurer, som heises på stang til lands eller til sjøs eller i mindre utgave i hånden. Små flagg kan også festes til sivile klær eller militære uniformer for å markere nasjonalitet, eller males på kjøretøy, fartøy eller fly i samme hensikt.I nyere tid er flagg i første rekke brukt som nasjonalmerke, men det brukes også som kjennemerke for byer, institusjoner, foreninger, firmaer med mer. Hele artikkelen