Kronisk sår er sår som ikke gror som forventet. Det finnes ulike kriterier for når et sår kan kalles kronisk. Kriteriene bygger på tidsforløp og sårtilhelingsprosessen. Tidsforløp: Dersom et sår ikke har tilhelet i løpet av seks uker, til tross for god behandling, regnes såret som kronisk. Størrelse: Dersom sårets størrelse reduseres mindre enn 15 prosent ukentlig eller mindre enn 50 prosent i løpet av fire uker, regnes det som et kronisk sår. Hele artikkelen