Vanuatus historie

De første europeerne kom til øygruppen i 1606, da den portugisiske sjøfarer Pedro Fernandes de Quiros opprettet en kortvarig koloni på øya Espíritu Santo. Grundigere utforsket ble området først senere: i 1768 av Louis Antoine de Bougainville og i 1774 av James Cook som ga øygruppen navnet New Hebrides (Ny-Hebridene). I begynnelsen av 1800-tallet kom britiske og franske misjonærer, etter hvert fulgt av handelsmenn og jordbrukere. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Vanuatus historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 1 kategorier:

  1. Vanuatus samtidshistorie

Inneholder 1 artikler: