Den første bosetningen på Palau fant antakelig sted for om lag 2500 år siden av innflyttere fra det indonesiske arkipelet. Etter at spanierne besøkte øyene i 1543, kom Palau under spansk kontroll. Palau var underlagt Generalkapteinskapet Filippinene (Spansk Ostindia) fra 1574. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Palaus samtidshistorie

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel