Thailands historie

Thailands historie, Thaifolket har i uminnelige tider bodd i de sørlige deler av Kina, hvorfra de gradvis har spredt seg i sørlig og østlig retning til Vietnam, Laos, Thailand, Shanstatene i Myanmar og Assam. Denne migrasjonen, som fant sted gjennom århundrer, økte kraftig da mongolene invaderte Kina på 1200-tallet.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marte Nilsen

PRIO Institutt for fredsforskning

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 1 kategorier:

  1. Thailands samtidshistorie

Inneholder 8 artikler: