Siste aktivitet av Ranveig Sundgot Helgesen i leksikonet