En spredningssirkel er en uskarphetssirkel, lyspunkter i et fotografisk motiv som blir gjengitt av objektivet som «lysskiver.» Den innstilte fokuseringsavstanden samt blenderåpningens diameter bestemmer spredningssirkelens størrelse for motivdelene foran og bak innstillingspunktet. Jo mindre diameter skivene har, desto skarpere blir bildet.