Sluttseddel, dokument som stadfester en avsluttet handel. Brukes vesentlig når handelen er avsluttet av en mellommann.