Rettshåndhevelse er i det samme som rettsanvendelse.