Pulsteknikk, eldre betegnelse på digital elektronikk.