Kompilator er en person som kompilerer, det vil si som gjør utdrag av andre verker og gir det ut som et verk, en kompilasjon.