Banabåt er et foreldet begrep på båter eller skip som fraktet bananer.