Lavik og Brekke, tidligere kommune i Sogn og Fjordane, opprettet 1861 ved at Brekke, som hadde vært egen kommune siden 1850, ble sluttet sammen med Lavik. Kommunen bestod til 1905 da den ble delt i henholdsvis Brekke og Lavik.