Distinguished Service Order, britisk orden, innstiftet 1886. Ordenen tildeles offiserer i hær, flåte og flyvåpen, siden 1942 også offiserer i handelsflåten, for utmerket krigstjeneste. Ordenen, som også kan tildeles utlendinger, medfører ingen spesiell tittel, men gir rett til å sette D.S.O. etter navnet. Ordenstegnet, et hvitemaljert gullkors, bæres i blåstripet, karminrødt bånd.