#russiskstøttede utbryterrepublikker

Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 fortsatte flere områder i den tidligere unionen å ha et nært politisk og økonomisk forhold til Russland. Dette har ført til opprettelsen av flere såkalte utbryterrepublikker eller russisk-annekterte områder i de tidligere sovjetstatene Georgia, Moldova og Ukraina. Utbryterrepublikkene og de russisk-annekterte områdene er kun anerkjent av Russland og noen få andre land. Statene som utbryterrepublikkene juridisk er en del av, anser områdene for å være under russisk okkupasjon. Utbryterrepublikkene mottar militær, politisk og økonomisk støtte fra Russland.