Henrik 8 av England (1491–1547) er kjent for sine mange ekteskap. Han var gift hele seks ganger, og giftermålene hadde både personlige, dynastiske, politiske og religiøse motiver. To av dem fikk han henrettet, to skilte han seg fra og én døde under fødsel – kun hans siste kone overlevde ham.