Belarus’ historie er preget av skiftende politiske allianser grunnet landets plassering sentralt i Øst-Europa. I middelalderen spilte elvetransporten en stor rolle og gjorde at nord-sør-aksen var viktig, fra det femtende århundre har områdene blitt påvirket av skiftende politiske tyngdepunkt i vest og øst. Belarus inngikk fra tidlig middelalder i Kiev-riket, og fra senmiddelalderen i unionen mellom Polen og Litauen. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel