Musikkpedagogikk er faget som omhandler musikkundervisning og musikalsk læring. Et studium i musikkpedagogikk omfatter praktisk musikkundervisning (praksis), tilegnelse av forskjellige metoder (musikkmetodikk), drøftinger av forholdet mellom metoder og målsettinger (musikkdidaktikk) og arbeid med begrunnelser for målsettinger (musikkpedagogisk teori).Musikkpedagogene arbeider både innen skoleverket, i kulturskoler, på universitet og høgskoler, i barnehager og i det frivillige musikklivet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Musikkpedagogikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel