Om Store norske leksikon

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av det ideelle nettforlaget Foreningen SNL. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stig Arild Pettersen

Store norske leksikon

Redaktør

Erik Bolstad

Inneholder 3 kategorier:

  1. Om Norsk kunstnerleksikon
  2. Organisasjon
  3. Redaksjonell linje

Inneholder 14 artikler: