Store norske leksikon (SNL) er et gratis og fritt tilgjengelig oppslagsverk der innholdet er skrevet av fagfolk og bygget på vitenskap. Store norske leksikon eies av den ideelle organisasjonen foreningen Store norske leksikon. Formålet er å gjøre kvalitetssikret kunnskap på norsk tilgjengelig, og på den måten bidra til en opplyst offentlighet i Norge. Hele artikkelen